ಹನಿಗವನಗಳು

ಹನಿಗವನಗಳು

ಇಬ್ಬನಿ - ಎರಡು ಹನಿ

ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಧಾರ‍ಿಣಿ
ಶುಭ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪಿಣಿ
ಎಳೆಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಾಯವಾಗುವ
ವಿಸ್ಮಯದ ಮಣಿ


*************

ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ
ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಿನ್ನರಿ
ಕಣ್ಮನ ತುಂಬುವ
ಮಂಜಿನ ಹನಿ
ನೀ ಚೇತೋಹಾರಿ

*************