ಬನದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು....!!!!!ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ
ಅಂದದ ಕಸೂತಿ ಬಟ್ಟೆ..!
ನಿನ್ನಯ ಮೈಯನು ಮುಟ್ಟೆ
ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಣ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟೆ.....!!

ಹೂವಿಂದುವ್ವಿಗೆ ಹಾರೇ
ಮಕರಂದವ ನೀ ಹೀರೇ..!
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವ ತಾರೇ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲಿ ಹಸಿರೇ..!!

ಅಸ್ಥಿರ ಬದುಕಿನ ಕೋಮಲೆ
ನಿನಗೆನ್ನುವರು ಚಂಚಲೆ...
ಬನದಂಗಳದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲೆ....!!!!
ಮನದಂಗಳದಲಿ ನೀ ನಿಂತೆಯಲ್ಲೆ...!!

(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ-ಅಂತರ್ಜಾಲ)