ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮರ ಜೂಟಾಟ

 (ಒಂದೆರಡು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಭದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ-ಚಂದಿರ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ
  ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ತನ್ನ
  ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದ ತುಣುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ)    

ಬಾಲೆ:-    ಮನೆಯಂಗಳಕೆ ನೀ ಬಾರಮ್ಮಾ
              ಸೊಬಗಿನ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಮ್ಮ
              ಕಾಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗಮ್ಮ
              ಉತ್ತರ ನೀನು ಹೇಳಮ್ಮ

              ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಕಾಣಮ್ಮ
              ತೇಲುವ ದೋಣಿ ಇವನಮ್ಮ
             ದೋಣಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂದೀಗ
             ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದವರಾರಮ್ಮ ?  

             ನಂಮ್ಮನೆಗೆ ಚಂದಿರ ಬಂದಿದ್ದನೆ ?
             ನನ್ನಯ ಬಿಂದಿಯ ಕದ್ದೊಯ್ದನೆ ?
             ತನ್ನಯ ಹಣೆಗೆ ಇರಿಸಿಹನೆ ?
             ನನಗೂ ಟಿಕಳಿಯ ಉಳಿಸಿಹನೆ ?

ತಾಯಿ(ನಗುತ್ತಾ):-  ಓಡುತ ಓಡುತ ಚಂದಿರನು
                           ಬಿಡದೆ ತಾರ‍ೆಯ ಹಿಡಿದಿಹನು
                           ತನ್ನಯ ಮುಡಿಗೆ ಮುಡಿದಿಹನು
                           ಬೀಗುತ ಬಾನಲಿ ನಿಂದಿಹನು

                           ಮುಂದೆ ಅರಿಯುವೆ ನೀ ಕಂದ
                           ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವದ ಈ ಬಂಧ
                           ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮರ ಜೂಟಾಟ
                           ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದೆ ಈ ನೋಟ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.