ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಂದನ ಸಂವತ್ಸರದ                
                              ಶುಭಾಶಯಗಳು


ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿ


ಹಿಮಮಣಿ


ಚತುರ ನೇಕಾರ
ಕುಶಲ ಕಲೆಗಾರ
ಜೇಡನೆಣೆದ 
ಬಲೆಯ ಚಿತ್ತಾರಕೆ
ಅ...ಲ್ಲ...ಲ್ಲಿ
ಅಂದದ ಹಿಮಮಣಿಯ 
ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ
ಅಲಂಕಾರ......!!!!!


ಮಂಜಿನ ಹನಿ


ತುಂಬು ಚಂದಿರನನ್ನು
ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು
ಇರುಳೆಲ್ಲ...
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ದಣಿದ,
ಮುಗಿಲುಗಳಿಂದಿಳಿದ
ಬೆವರಿನ ಹನಿ....
ಈ... ಮಂಜಿನಹನಿ.....!!


(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ-ಅಂತರ್ಜಾಲ)

ಸ್ತ್ರೀ.......!!

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಗೆರೆಗಳ ಎಳೆದು
ಶುಭದ ರಂಗೋಲಿಯನು ಬಿಡಿಸುವಾಕೆ...

ಅಮೃತದ ಗಳಿಗೆಗಳ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಯುತಲಿ
ಹಸಿರು ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಕೆ....

ಒಲುಮೆಯನು ಹಂಚುತ್ತಾ
ನಲುಮೆಯನು ತೋರುತ್ತಾ
ಮನೆಮನವನೆಂದೆಂದು ಬೆಳಗುವಾಕೆ...

ನಲಿವುಗಳೆ ಕರಗದಿರಿ
ನೋವುಗಳೆ ಕಾಡದಿರಿ
ಎಂದೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವಾಕೆ...

ನಿರುತವೂ ದೇವರಿಗೆ
ಬೆಲ್ಲದಾರತಿ ಬೆಳಗಿ
ತನ್ನವರ ಒಳಿತನ್ನು ಬೇಡುವಾಕೆ
ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡದಾಕೆ...